Saltar al contingut principal

Nota sobre qüestiones relatives als vehicles d'ús mixt cedits a empleats

En el cas de vehicles d'ús mixt cedits a empleats, s'analitzen els criteris interpretatius que incidixen en el criteri de disponibilitat per a ús privat, la consideració de la cessió de vehicles per part de l'ocupador a l'efecte de l'IVA com a prestació onerós o gratuït, la deduïbilitat per l'empresari o professional de les quotes suportades d'IVA en l'adquisició, arrendament o cessió d'ús per un altre títol de vehicles, l'autoconsum de servicis i la determinació de la base imposable a l'efecte d'IVA i d'IRPF.