Saltar al contingut principal

Nous models de declaracions informatives sobre tinença i operacions amb monedes virtuals

En el BOE de 29 de juliol de 2023 s'han publicat dos Ordres Ministerials que aproven d'una banda els models 172 "Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals" i  173 "Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals", que seran aplicables per primera vegada per als models que es presenten el mes de gener de 2024, corresponents a l'exercici 2023; i d'altra banda el model 721 "Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l'estranger ", que serà aplicable per primera vegada al model corresponent a l'exercici 2023, que es presentarà entre l'1 de gener i el 31 de març de 2024.

  • Orden HFP/887/2023, de 26 de julio,

    por la que se aprueban el modelo 172 "Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales" y el modelo 173 "Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

  • Orden HFP/886/2023, de 26 de julio,

    por la que se aprueba el modelo 721 "Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.