Saltar al contingut principal

Aplicació de crèdits fiscals pel grup de consolidació

Es plantegen diverses qüestiones en relació amb les regles per les quals es regix l'aplicació pel grup de crèdits fiscals procedents de bases imposables negatives d'exercicis anteriors i de deduccions pendents d'aplicació.