Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

11.1.Interessos i despeses de reparació i conservació

En aquest apartat el contribuent veurà reflectit les quantitats que es van introduir a les caselles 0070 i 0072 de la pàgina 5 de la declaració, dels interessos dels capitals invertits en l'adquisició o millora d'immobles i despeses de reparació i conservació de les mateixes arracades de decicir en els exercicis futurs.La informació es refereix a immobles arrendats.

La informació li serà molt util com a quadre resum en les pròximes declaració per aquest impost.