Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

11.1. Interessos i despeses de reparació i conservació

En aquest apartat el contribuent veurà reflectit les quantitats que es van introduir en les caselles 0070 i 0072 de la pàgina 5 de la declaració,  dels interessos dels capitals invertits en l'adquisició o millora d'immobles i despeses de reparació i conservació dels mateixos pendents de decicir en els exercicis futurs. La informació es refereix a immobles arrendats.

La informació li serà molt util com quadre resum en les properes  declaracions per aquest impost.