Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

11.Informació addicional Annex C.1

  1. 11.1.Interessos i despeses de reparació i conservació
  2. 11.2.Exempció reinversió habitatge habitual
  3. 11.3.Exempció reinversió entitats nova o recent creació
  4. 11.4.Exempció per reinversió en rendes vitalícies
  5. 11.5.Saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials