Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

11. Informació addicional Annex C.1

  1. 11.1. Interessos i despeses de reparació i conservació
  2. 11.2. Exempció reinversió habitatge habitual
  3. 11.3. Exempció reinversió entitats nova o recent creació
  4. 11.4. Exempció per reinversió en rendes vitalícies
  5. 11.5. Saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials