Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

11.3. Exempció reinversió entitats nova o recent creació

Haurà d'emplenar les següents caselles si vostè a estat titular d'accions o participacions d'empreses de nova o recent creació, i ha obtido per la seva venda alguna ganacia patrimonial.

Aquest guany patrimonial es considera que pogués aquesta exempta si reinverteix l'import de l'alienació en accions o participacions d'una nova empresa o de recent creació.

Les dades que s'han d'incloure en la casella 0356 de la pàgina 12 de la declaració, l'import de la venda de les accions, el guany patrimonial obtenidad, i desglossat, els imports reinvertits en l'exercici 2017 i els que es compromet a reinvertir en l'exercici 2018.

Tots aquestes dades apareixeran posteriorment en aquest Anexso i apartat.