Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.9.Règim especial de la reserva per a inversions en les Canàries

  1. 9.9.1.Dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries
  2. 9.9.2.Emplenament