Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.9. Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias

  1. 9.9.1. Dotacions a la reserva per a inversions a les Canarias
  2. 9.9.2. Emplenament