Salta al contingut principal

Manual pràctic de Patrimoni 2020.

Portada del Manual pràctic de patrimoni 2020

Aquesta publicació té efectes merament informatius

  1. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
  2. Presentació
  3. Capítol 1. Campanya de la declaració de l'impost sobre el patrimoni 2020
  4. Capítol 2. Qüestions Generals
  5. Capítol 3. Determinació de la base imposable (patrimoni net)
  6. Capítol 4. Determinació de la base liquidable i de la quota íntegra
  7. Capítol 5. Determinació de la quota per ingressar
  8. Normativa