Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.10.3.Règim especial de les inversions empresarials en les Canàries