Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.10.3. Règim especial de les inversions empresarials a les Canarias

  1. 9.10.3.1. Deduccions per inversions a les Canarias
  2. 9.10.3.2 Deducció per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canarias