Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.10.Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial