Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.10. Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial

  1. 9.10.1. Règim general i Règims especials
  2. 9.10.2. Deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques
  3. 9.10.3. Règim especial de les inversions empresarials a les Canarias