Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI

L'EORI és un número d'identificació, únic en tota la Unió Europea, assignat per l'autoritat duanera als operadors econòmics (persones o entitats que, en el marc d'una activitat empresarial o professional, realitzen activitats relacionades amb la duana) que s'ha d'utilitzar en les seves relacions amb les autoritats duaneres de tota la Unió -presentació de declaració duaneres i sol·licitud d'autoritzacions.

Els operadors econòmics han de disposar d'un número EORI assignat anteriorment a la presentació de la declaració duanera o de la sol·licitud d'una decisió o acte de l'autoritat duanera.

La sol·licitud del número EORI, no està subjecta a format específic.Se sol·licita a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària o per escrit a la Dependència de Duanes i Impostos Especials corresponent al domicili fiscal de l'interessat.