Salta al contingut principal

Manual d'activitats econòmiques. Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

Portada Manual d'activitats econòmiques

Aquesta publicació té efectes merament informatius

 1. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
 2. Introducció
 3. 1. Declaració censal, models 036 o 037
 4. 2. Impost sobre activitats econòmiques
 5. 3. Impost sobre la renda de les persones físiques
 6. 4. Impost sobre societats
 7. 5. Impost sobre el valor afegit
 8. 6. Impostos especials i mediambientals
 9. 7. Altres Obligacions Fiscals. Retencions
 10. 8. Declaracions informatives
 11. 9. Formes de presentació de les declaracions
 12. 10. Administració electrònica a l'Agència Tributària
 13. 11. Notificacions electròniques
 14. 12. Solucions informàtiques web - Noves tecnologies
 15. 13. Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
 16. 14. Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
 17. 15. Eines d'assistència digital