Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.3 Exclusió

En estimación directa modalitat simplificada, l'exclusió del mètode es produeix quan l'any anterior, l'import net de la xifra de negocis per al conjunt de totes les activitats desenvolupades pel contribuent, superi 600.000 €.

El contribuent, en tal cas, determinarà el rendiment de totes les seves activitats per la modalitat normal, del mètode d'estimació directa, com a mínim durant els 3 anys següents.

En estimación objectiva, l'exclusió es produeix quan superi el volum de rendiments íntegres o de compres en béns i serveis, fixats legalment i reglamentàriament, quan l'activitat es desenvolupi fora de l'àmbit d'aplicació espacial de l'IRPF o quan superi els límits establerts en l'Ordre Ministerial de desenvolupament d'aquest règim.

L'exclusió d'aquest mètode d'estimació objectiva, suposarà la inclusió en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, durant els 3 anys següents, tret que es renunciï al mateix.