Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.5.1 A qui s'aplica

S'aplica als empresaris i professionals quan es presentin les següents circumstàncies:

  1. Que les seves activitats no estiguin acollides al mètode d'estimació objectiva, així com que cap activitat exercida no es trobi en la modalitat normal del mètode d'estimació directa.

  2. Que, l'any anterior, l'import net de la xifra de negocis per al conjunt d'activitats desenvolupades no superi els 600.000 €. Quan l'any immediat anterior s'hagués iniciat l'activitat, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

  3. Que no s'hagi renunciat a la seva aplicació.