Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic

Estan obligats a presentar telemàticament per Internet amb certificat electrònic els següents contribuents:

  • Las S. A. y S. L., així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, les seves declaració informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaració censals.

  • El resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaració informatives per Internet amb certificat electrònic.

  • Les Administracions públiques.

Les persones físiques no obligades a utilitzar certificat electrònic, i per als models 038, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 233, 282, 296, 318, 345, 347, 349, 390 i 720, podran realitzar la presentació amb Cl@ve PIN.