Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

9.Formes de presentació de les declaració

Les formes de presentació dels models poden ser les que a continuació s'indiquen, tret que s'estableixi l'obligatorietat d'utilitzar-ne alguna en particular i tenint en compte que  amb caràcter general la presentació  dels models de declaració s'efectuarà per Internet.

Enllaç a models i formularis

PAPER

Els models 01, 04, 06 (només gestors administratius i ITV electrònica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 363, 503, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651, 655 i 777 es poden complimentar en la pàgina web de l'Agència Tributària, en l'apartat “Models i Formularis”, imprimir en paper i presentar a les oficines de l'Agència Tributària, i sempre que no es refereixin a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic.

ELECTRÒNICAMENT

 • Electrònica per Internet. La declaració es confeccionarà i presentarà on line.Amb caràcter general utilitzant els programes o formularis d'ajuda es podrà obtenir un fitxer amb la declaració que es presentarà a través d'Internet amb la deguda autentificació.

  Disposen de formulari d'ajuda o model de declaració a complimentar (també per Internet)  els models:06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102,111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 200, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 250, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 322, 341, 345, 347, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 410, 411, 420, 430, 480, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 604, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 720, 763, 840 y 848.

 • Predeclaració (autoliquidacions obtingudes en paper imprès del servei d'impressió de l'Agència Tributària)

  Els models 05, 036, 037, 111, 115, 121, 122, 130, 131, 143, 210, 211, 213, 303, 309, 650, 651, 655, 695 y 696 es poden obtenir complimentant els formularis disponibles a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, o bé utilitzant els models de declaració obtinguts en utilitzar els programes que generin un fitxer amb el mateix format i iguals característiques i especificacions que aquell.Serà necessària la connexió a Internet perquè les dades quedin gravades en espera de la seva confirmació mitjançant la presentació de la declaració.

  Complimentat el formulari on line s'ha de validar i generar un document PDF que s'imprimirà per a la seva presentació a les oficines de l'Agència Tributària si el resultat de la declaració és “per retornar”, negativa o “a compensar”, o en entitats col·laboradores si el resultat és “a ingressar” o “per retornar”.

  Aquests models també podran presentar-se per Internet.

 • Telefònicament  per als models: 030, 100, 140 y 143.

Calendari del contribuent