Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

10.2.1 Certificat electrònic

El certificat electrònic és aquell document firmat i emès per una autoritat de certificació (AC) o prestador de serveis de certificació, que vincula unes dades de verificació de firma a un signant i serveix per identificar una persona física o jurídica.El certificat electrònic garanteix que les transmissions de dades es realitzen amb seguretat.

No és possible, atès el nombre d'Autoritats de Certificació, exposar exhaustivament la casuística de cada una d'elles, per la qual cosa s'exposen les característiques generals dels certificats emesos la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).L'Agència Tributària no emet el certificat electrònic, només actua com oficina d'inscripcions per a l'acreditació de la identitat dels contribuents.Cal destacar l'Agència Tributària ha habilitat un nou procediment d'acreditació online per a Certificats de Representant de Persona Jurídica de tipus A, B, C i D, addicional, als ja existents, que permet presentar la documentació necessària per completar l'acreditació.

Enllaci oficines d'inscripcions

Enllaci procediment d'acreditació per a Certificats de Representant de Persona Jurídica de tipus A, B, C i D.

Així mateix, la FNMT ha habilitat un nou procediment d'acreditació per a Certificats de Representant de Persona Jurídica i de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica a través de les oficines de Correus, addicional al ja existent.Per tant, el sol·licitant d'aquests certificats podrà acreditar la seva identitat a les oficines d'inscripcions de l'AEAT (prèvia cita) com fins ara, o bé a les oficines de Correus.