Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.8 Declaració anual de Renda

La declaració de l'IRPF, model D-100, es presenta per a la Renda 2020 des del 7  d'abril fins a 30 de juny de 2021 (any següent a l'exercici que es declara).Si resulta a ingressar es pot domiciliar en compte, fins al 25 de juny (amb càrrec l'últim dia del termini).

Si la declaració és a ingressar, es pot efectuar l'ingrés en un o dos terminis.Si el segon termini no es domicilia, s'ha de presentar el model 102 i efectuar l'ingrés fins al 5 de novembre de l'any en què es presenta la declaració.

Calendari del contribuent