Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

2.1.1 Quan

 • Model 840

  • Declaració d'alta per inici d'activitat:abans del transcurs d'1 mes des de l'inici.

  • Declaració d'alta per deixar de gaudir d'exempció:desembre anterior a l'any en què estiguin obligats a tributar per deixar de complir les condicions per gaudir-ne.

  • Declaració de variació:1 mes des de la variació.

  • Declaració de baixa per caquest:1 mes des del cessament.

  • Declaració de baixa per gaudir d'exempció:desembre anterior a l'any en què deixin d'estar obligats a tributar per accedir a una exempció.

 • Model 848

  Entre el 1 de gener i el 14 de febrer de l'exercici en què hagi d'assortir efectes l'esmentada comunicació en l'IAE.