Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.5.3 Obligacions comptables i registrals

Activitats empresarials:llibres registre de vendes i ingressos, de compres i despeses i de béns d'inversió.

Activitats professionals:llibres registre d'ingressos, de despeses, de béns d'inversió i de provisions de fons i suplerts.