Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Qui estan obligats a presentar declaració de l'IRPF 2020?

Normativa: Art. 96; disposició transitòria trenta-quatrena i disposició transitòria divuitena.3 Llei IRPF ; art. 61 i disposició transitòria dotzena Reglament.

  1. Delimitació de l'obligació de declarar en l'IRPF
  2. Contribuents no obligats a declarar-quadre resum
  3. Exemples de contribuents obligats a declarar