Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Qui està obligat a presentar declaració de l'IRPF 2020?

Normativa:Art. 96;disposició transitòria trenta-quatrena i disposició transitòria decimoctava.3 Llei IRPF ;art. 61 i disposició transitòria dotzena Reglament.

  1. Delimitació de l'obligació de declarar en l'IRPF
  2. Contribuents no obligats a declarar-quadro resum
  3. Exemples de contribuents obligats a declarar