Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials:normes específiques de valoració

A més de les normes generals fins aquí exposades, la Llei contempla determinades normes específiques de valoració per a la determinació dels valors d'adquisició, de transmissió o d'ambdós, en relació amb els guanys i pèrdues patrimonials derivades dels següents béns o drets: