Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.Càlcul de la reducció aplicable d'acord amb la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF

Una vegada determinat la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006, el seu import es reduirà, en el seu cas, d'acord amb els passos que es descriuen a continuació: