Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Gravamen estatal

Normativa: Art. 66.1 Llei IRPF

1. Per a 2020 la base liquidable de l'estalvi es gravarà als tipus que apareixen en la següent escala:

Base liquidable fins a (euros)Increment en quota íntegra estatal  (euros)Resta base liquidable de l'estalvi fins a (euros)Tipus aplicable (%)
0 0 6.000 9,50
6.000,00 570 44.000 10,50
50.000,00 5.190 En endavant 11,50

2. La quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar a la part de la base liquidable de l'estalvi corresponent al mínim personal i familiar, l'escala anterior.