Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

Normativa:Arts.68.1 i disposició addicional trentena octava.2 Llei IRPF

La deducció per inversió en empreses de nova o recent creació s'introdueix en el IRPF amb la finalitat d'afavorir la captació per empreses, de nova o recent creació, de fons propis procedents de contribuents que, a més del capital financer, desitgin aportar els seus coneixements empresarials o professionals per al desenvolupament de la societat en la qual inverteixen (inversor de proximitat o “business angel”), o també d'aquells contribuents que només estiguin interessats en aportar capital (capital llavor).

Els aspectes més destacats d'aquesta deducció són els següents:

  1. Objecte, base màxima i percentatge de la deducció
  2. Requisits i condicions per a la seva aplicació
  3. Límit de la deducció:comprovació de la situació patrimonial
  4. Exemple:Aplicació de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació