Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Donatius realitzats a entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002

Normativa:Art. 68.3.b) Llei IRPF

Donen dret a deducció del 10 per 100 les quantitats donades a fundacions legalment reconegudes que retin comptes a l'òrgan del protectorat corresponent, així com a associacions declarades d'utilitat pública, no compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24).

Atenció: l'import d'aquesta deducció es consignarà a la casella [0724] de l'annex A.2) de la declaració.