Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deduccions per donatius i altres aportacions

Normativa: Arts. 68.3, 69.1 Llei IRPF ; 69.2 Reglament

  1. Donatius realitzats a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002
  2. Donatius realitzats a entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002
  3. Aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors
  4. Requisits comuns de les deduccions per donatius, donacions i aportacions
  5. Límit aplicable