Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Donatius realitzats a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002

Normativa:Art. 68.3.a) Llei IRPF i Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge