Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemple: Deducció per donatius realitzats a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002

El senyor S.M.A. ha realitzat durant 2020 les següents donacions:

 • A l'ONG “TT” inclosa en l'àmbit de la Llei 49/2002 a la que amb anterioritat no havien efectuat donació alguna, la quantitat de 1.000 euros.
 • A la fundació “XX” inclosa en l'àmbit de la Llei 49/2002 a la que s'ha efectuada donacions pel mateix import els dos últims anys la quantitat de 1.000 euros per a activitats prioritàries de mecenatge

Determinar l'import de la deducció.

Solució:

Base de deducció (1.000 + 1.000) = 2000

Import de la deducció per donatius  = 867,50

Desglossament d'imports:

 1. Donacions a l'ONG “TT”

  (1.000 euros) (1)

  150 euros al 80% = 120

  850 al 35% = 297,50

 2. Donacions a la fundació “XX”

  (1.000 euros) (2)

  1.000 euros al 45% = 450

  Total (120 + 297,50 + 450) = 867,50

Notes a l'exemple:

(1) Als 1.000 euros donats per primera vegada a l'ONG “TT” que no han estat destinats a activitats i programes prioritaris de mecenatge se'ls apliquen els percentatges previstos en l'article 19 de la Llei 49/2002 per a quantitats donades  que s'han  incrementat des de l' 1 de gener de 2020 en cinc punts percentuals (passant a 80% sobre els primers 150 euros i 35% sobre l'import restant). (Tornar)

(2) Als 1.000 euros donats a la fundació “XX" amb destinació a activitats i programes prioritaris de mecenatge s'aplica el percentatge del 45 per 100 resultat d'elevar el percentatge previst des de l'1 de gener de 2020 en l'article 19 de la Llei 49/2002 per als supòsits en els que el contribuent ha realitzat donacions per un import o valor igual o superior, a la mateixa entitat, en els dos exercicis anteriors,  en cinc punts percentuals en anar destinat a activitats i programes prioritaris de mecenatge (40% + 5% = 45%). (Tornar)