Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quadre:Deducció per inversions en les Canàries

Les inversions que romanguin a l'arxipèlag canari, realitzades per persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques a les Canàries, podran acollir-se al Règim General de deduccions previst en la Llei de l'Impost sobre Societats amb els percentatges i límits específics assenyalats en el quadre següent:

Important: aquesta deducció és incompatible amb la deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques.

Modalitats d'inversionsPercentatge de deduccióLímit conjunt
Per inversions en activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica (art. 35 LIS): En investigació i desenvolupament (art. 35.1 LIS) 45/75,6/28 per 100 37 per 100 (addicional)

60 per 100 o 90 per 100, en general per a les Canàries

70 per 100 o 100 per 100 (per a illes de La Palma, La Gomera i El Hierro) (1)

En innovació tecnològica (art. 35.2 LIS) 45 per 100
Per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals (art. 36 LIS): En produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals (art. 36.1 LIS) 54/45 per 100
En produccions estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals -per despeses d'execució realitzades en territori espanyol- (art. 36.2 LIS) 54/45 per 100 (exclosa del límit conjunt)
En espectacles en viu d'arts escèniques i musicals -Per despeses de producció i exhibició- (art. 36.3 LIS) 40 per 100
Per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat (art. 38 LIS) 11.700/15.600 euros persona/any
Per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental [art. 27 bis.1.a) Llei 19/1994] 15/10 per 100 25 per 100 o 50 per 100
Per despeses de propaganda i publicitat [art. 27 bis.1.b) Llei 19/1994]
Per inversions en adquisició d'actius fixos 25 per 100

50 per 100 individual i 70 per 100 conjunt

60 per 100 individual i 80 per 100 conjunt (per a illes de La Palma, La Gomera i El Hierro) (2)

Notes:

(1) Per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro els límits conjunts (del 60 per 100 o 90 per 100) s'eleven, respectivament, al 70 per 100 i al 100 per 100, quan la normativa comunitària d'ajuts d'estat així ho permeti i es tracti d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'aquestes illes.(Tornar)

(2) Per a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro els límits conjunts del 50 per 100 (individual) i del 70 per 100 (conjunt) s'eleven al 60 per 100 i 80 per 100, respectivament, quan la normativa comunitària d'ajuts d'estat així ho permeti i es tracti d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'aquestes illes.(Tornar)