Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Subjecció al IRPF:aspectes materials

  1. Delimitació positiva del fet imposable
  2. Delimitació negativa del fet imposable:rendes exemptes i no subjectes