Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Delimitació negativa del fet imposable:rendes exemptes i no subjectes

  1. Rendes exemptes article 7 de la Llei de IRPF
  2. Altres rendes exemptes
  3. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes:quanties exemptes
  4. Rendes no subjectes