Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rendes exemptes article 7 de la Llei de IRPF

Atenció: per determinar el límit de l'obligació de declarar establert per a les persones físiques residents en territori espanyol no es tindrà en compte l'import de les rendes relacionades en aquest apartat.

Estan exemptes de l'impost d'acord amb l'article 7 de la Llei del IRPF: