Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

10.Beques

Normativa:Arts.7.j) Llei IRPF i 2 Reglament del IRPF

  1. A) Beques per cursar estudis reglats
  2. B) Beques de formació d'investigadors
  3. Quadre resum de la dotació econòmica màxima anual exempta de les beques