Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

1. Prestacions i pensions actes de terrorisme

Normativa: Art. 7.a) Llei IRPF

Estan exemptes les prestacions públiques extraordinàries per actes de terrorisme i les pensions derivades de medalles i condecoracions concedides per actes de terrorisme.

A aquests efectes  tenen aquesta consideració, entre d'altres, les indemnitzacions i ajuts econòmics establertes en la Llei 32/1999, de 8 d'octubre, de Solidaritat amb les Víctimes del Terrorisme (BOE del 9),  en l'article 16 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme (BOE del 23) i el seu Reglament aprovat pel Reial decret 671/2013, de 6 de setembre (BOE del 18. Correcció d'errors del 19) i les pensions extraordinàries per actes de terrorisme regulades en el Reial decret 851/1992, de 10 de juliol (BOE d'1 d'agost).

L'àmbit temporal d'aplicació de La Llei 32/1999, de 8 d'octubre, de Solidaritat amb les Víctimes del Terrorisme (BOE del 9) s'ha estès, amb vigència indefinida, als fets esdevinguts a partir d'1 de gener de 2009. Vegeu la disposició final catorzena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2009 (BOE del 24).

Així mateix, es declaren exemptes les pensions excepcionals derivades d'atemptats terroristes reconegudes en el Reial Decret llei 6/2006, de 23 de juny (BOE del 24).