Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

3.Pensions reconegudes en favor d'aquelles persones que van patir lesions o mutilacions, amb ocasió o com a conseqüència de la Guerra Civil 1936/1939,

Normativa:Art. 7.c) Llei IRPF

Estan exemptes les pensions reconegudes en favor d'aquelles persones que van patir lesions o mutilacions, amb ocasió o com a conseqüència de la Guerra Civil 1936/1939 ja sigui pel Règim de Classes Passives de l'Estat o a l'empara de la legislació especial dictada a l'efecte:Llei 35/1980, de 26 de juny (BOE de 10 de juliol);Llei 6/1982, de 29 de març (BOE de 3 d'abril);Decret 670/1976, de 5 de març (BOE de 7 d'abril).