Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

22.Indemnitzacions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes per compensar la privació de llibertat

Normativa:Art. 7.u) Llei IRPF

Estan exemptes les indemnitzacions previstes en la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes per compensar la privació de llibertat en establiments penitenciaris com a conseqüència dels supòsits contemplats en la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia.

S'ha de tenir en compte que l'article 7 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesurades en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura ( BOE del 27) va modificar l'àmbit d'aplicació de les indemnitzacions a favor dels qui van patir presó com a conseqüència dels supòsits contemplats en la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia, per donar entrada a supòsits al seu dia exclosos de la concessió d'indemnitzacions per temps d'estada a la presó durant la Dictadura.