Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

13.Ajuts a esportistes d'alt nivell, amb el límit de 60.100 euros

Normativa:Arts.7.m) Llei IRPF4 Reglament del IRPF

Estan exemptes, amb el límit de 60.100 euros anuals, els ajuts econòmics de formació i tecnificació esportiva, ajustats als programes de preparació establerts, pel Consell Superior d'Esports amb les federacions esportives espanyoles o amb el Comitè Olímpic Espanyol, que compleixin els següents requisits:

  • Que els seus beneficiaris tinguin reconeguda la condició d'esportistes d'alt nivell, conforme al previst al Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE del 25).

    Tingui's en compte que l'esmentat Reial Decret 971/2007 va derogar, amb efectes de 26 de juliol de 2007, el Reial Decret 1467/1997, de 19 de setembre, sobre esportistes d'alt nivell a què es refereix l'article 4 del Reglament del IRPF.

  • Que siguin finançades, directament o indirectament, pel Consell Superior d'Esports, per l'Associació d'Esports Olímpics, pel Comitè Olímpic Espanyol o pel Comitè Paralímpic Espanyol.