Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Trasllat de lloc de treball a municipi diferent

Tenen la consideració d'assignacions per a despeses de viatge exonerades de gravamen les quantitats rebudes amb motiu del trasllat de lloc de treball a municipi diferent, sempre que, a més:

 • L'esmentat trasllat exigeixi el canvi de residència.
 • Les quantitats rebudes corresponguin exclusivament a:

  1. Despeses de locomoció i manutenció del fet servir o treballador i els seus familiars durant el trasllat.
  2. Despeses de trasllat del mobiliari i estris.

Exemple:

El mes de març de 2020, senyor P.L.L. va ser traslladat de lloc de treball per la seva empresa de Madrid a Barcelona, rebent per l'esmentat trasllat una compensació per import de 3.000 euros.Com justificants de les despeses del trasllat conserva:

 • Factura de l'empresa de mudances per un import de 1.293 euros.
 • Km recorreguts:600 (la seva esposa i ell van viatjar amb el seu propi automòbil, sense pernoctar).

Solució:

Import rebut:3.000,00

Import exonerat de gravamen.

 • Despeses de locomoció:(600 Km x 0,19) = 114,00
 • Despeses de manutenció sense pernoctar (26,67 x 2) = 53,34
 • Factura de mudança:1.293,00
 • Total:1.460,34

Ingressos íntegres fiscalment computables (3.000,00 – 1.460,34) = 1.539,66 (*)

Nota a l'exemple:

(*) Sobre l'esmentada quantitat serà procedent aplicar una reducció del 30 per 100, en considerar-se aquest rendiment obtingut de forma notòriament irregular en el temps. Vegeu en aquest mateix Capítol la reducció especial aplicable sobre determinats rendiments íntegres del treball.(Tornar)