Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Epígraf IAE:659.3 - Comercio a la menuda d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 7.174,12
2 Personal no assalariat Persona 19.273,74
3 Consum d'energia elèctrica 100 Kwh 119,67
4 Potència fiscal vehicle CVF 1.070,76
Nota: El rendiment  net resultant  de l'aplicació  dels signes o mòduls  anteriors  inclou, en el seu cas, el derivat del servei de recollida de negatius i un altre material fotogràfic impressionat per al seu processat en laboratori de tercers i el lliurament de les corresponents còpies i ampliacions, sempre que aquesta activitat es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal de comerç a la menuda d'aparells i instruments fotogràfics
Quantia a efectes de l'índex corrector d'excés:35.524,14 euros