Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Apèndix:Rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització aplicables a l'exercici 2020

Notes comunes a totes les activitats:

El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls inclou, en el seu cas, el derivat del comerç a la menuda de tasques de tabac, realitzat en règim d'autoritzacions de venda amb recàrrec, fins i tot el desenvolupat a través de màquines automàtiques.

Les quanties que figuren sota la rúbrica "Rendiment anual per unitat"Corresponen al rendiment anual per unitat de mòdul abans d'amortització.

Relació d'activitats amb indicació del seu corresponent epígraf en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE):

 1. Producció de musclo en safata
 2. Epígraf IAE:419.1 - Indústries del pa i de la brioixeria
 3. Epígraf IAE:419.2 - Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes
 4. Epígraf IAE:419.3 - Indústries d'elaboració de masses fregides
 5. Epígraf IAE:423.9 - Elaboració de patates fregides, crispetes de blat de moro i de similars
 6. Epígraf IAE:641 - Comercio a la menuda de fruites, verdures, hortalisses i tubercles
 7. Epígraf IAE:642.1, 2, 3 i 4 - Comercio a la menuda de carn i menuts;de productes i derivats carnis elaborats
 8. Epígraf IAE:642.5 - Comercio a la menuda d'ous, aus, conills de granja, caça;i de productes derivats dels mateixos
 9. Epígraf IAE:642.6 - Comerç al per menor, en triperies, de vísceres i menuts procedents d'animals de proveïment, frescos i congelats
 10. Epígrafs IAE:643.1 i 2 - Comerç al per menor de peixos i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de cargols
 11. Epígraf IAE:644.1 - Comercio a la menuda de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis
 12. Epígraf IAE:644.2 - Despatxos de pa, pans especials i brioixeria
 13. Epígraf IAE:644.3 - Comercio a la menuda de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria
 14. Epígraf IAE:644.6 - Comerç a la menuda de masses fregides, amb o sense cobertures o farcits, patates fregides, productes d'aperitiu, fruita seca, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants
 15. Epígraf IAE:647.1 - Comercio a la menuda de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en establiments amb venedor
 16. Epígrafs IAE:647.2 i 3 - Comerç a la menuda de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments la sala de vendes del qual tingui una superfície inferior a 400 metres quadrats
 17. Epígraf IAE:651.1 - Comercio a la menuda productes tèxtils
 18. Epígraf IAE:651.2 - Comercio a la menuda de tota classe de peces per al vestit i tocat
 19. Epígrafs IAE:651.3 i 5 - Comercio a la menuda de llenceria, cotilleria i peces especials
 20. Epígraf IAE:651.4 - Comercio a la menuda d'articles de merceria i paqueteria
 21. Epígraf IAE:651.6 - Comerç a la menuda de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general
 22. Epígrafs IAE:652.2 i 3 - Comerç a la menuda de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics, i d'articles per a la higiene i el lavabo personal
 23. Epígraf IAE:653.1 - Comercio a la menuda de mobles
 24. Epígraf IAE:653.2 - Comerç al per menor de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic accionats per un altre tipus d'energia diferent de l'elèctrica, així com mobles de cuina
 25. Epígraf IAE:653.3 - Comerç al per menor d'articles de parament, ferreteria, ornament, regal, o reclam (incloent bijuteria i petits electrodomèstics)
 26. Epígrafs IAE:653.4 i 5 - Comerç al per menor de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament, portes, finestres, persianes, etc.
 27. Epígraf IAE:653.9 - Comercio a la menuda d'altres articles per a l'equipament de la llar n.c.o.p.
 28. Epígraf IAE:654.2 - Comercio a la menuda d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres
 29. Epígraf IAE:654.5 - Comerç al per menor de tota classe de maquinària (excepte aparells de la llar, d'oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics)
 30. Epígraf IAE:654.6 - Comercio a la menuda de cobertes
 31. Epígraf IAE:659.2 - Comercio a la menuda de mobles d'oficina i de màquines i equips d'oficina
 32. Epígraf IAE:659.3 - Comercio a la menuda d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics
 33. Epígraf IAE:659.4 - Comerç al per menor de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts, excepte en quioscos situats en la via pública
 34. Epígraf IAE:659.4 - Comercio a la menuda de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública
 35. Epígraf IAE:659.6 - Comerç al per menor de joguines, articles d'esport, peces esportives de vestit, calçat i tocat, armes, cartuchería i articles de pirotècnia
 36. Epígraf IAE:659.7 - Comercio a la menuda de llavors, abonaments, flors i plantes i petits animals
 37. Epígraf IAE:662.2 - Comerç al per menor de tota classe d'articles, incloent alimentació i begudes, en establiments diferents dels especificats en el Grup 661 i en l'epígraf 662.1
 38. Epígraf IAE:663.1 - Comercio a la menuda fora d'un establiment comercial permanent de productes alimentaris, fins i tot begudes i gelats
 39. Epígraf IAE:663.2 - Comercio a la menuda fora d'un establiment comercial permanent d'articles tèxtils i de confecció
 40. Epígraf IAE:663.3 - Comercio a la menuda fora d'un establiment comercial permanent de calçat, pells i articles de cuir
 41. Epígraf IAE:663.4 - Comerç a la menuda fora d'un establiment comercial permanent d'articles de drogueria i cosmètics i de productes químics en general
 42. Epígraf IAE:663.9 - Comercio a la menuda fora d'un establiment comercial permanent d'altres classes de mercaderies n.c.o.p.
 43. Epígraf IAE:671.4 - Restaurants de dues forquilles
 44. Epígraf IAE:671.5 - Restaurants d'una forquilla
 45. Epígrafs IAE:672.1, 2 i 3 - Cafeteries
 46. Epígraf IAE:673.1 - Cafès i bars de categoria especial
 47. Epígraf IAE:673.2 - Altres cafès i bars
 48. Epígraf IAE:675 - Serveis en quioscos, calaixos, barraques o altres locals anàlegs
 49. Epígraf IAE:676 - Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries
 50. Epígraf IAE:681 - Servei d'hostalatge en hotels i motels d'una o dues estrelles
 51. Epígraf IAE:682 - Serveis d'hostalatge en hostals i pensions
 52. Epígraf IAE:683 - Serveis d'hostalatge en fondes i cases d'hostes
 53. Epígraf IAE:691.1 - Reparació d'articles elèctrics per a la llar
 54. Epígraf IAE:691.2 - Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles
 55. Epígraf IAE:691.9 - Reparació de calçat
 56. Epígraf IAE:691.9 - Reparació d'altres béns de consum n.c.o.p. (excepte reparació de calçat, restauració d'obres d'art, mobles, antiguitats i instruments musicals)
 57. Epígraf IAE:692 - Reparació de maquinària industrial
 58. Epígraf IAE:699 - Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera
 59. Epígraf IAE:721.1 i 3 - Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera
 60. Epígraf IAE:721.2 - Transport per autotaxis
 61. Epígraf IAE:722 - Transport de mercaderies per carretera
 62. Epígraf IAE:751.5 - Greixatge i rentat de vehicles
 63. Epígraf IAE:757 - Serveis de mudances
 64. Epígraf IAE:849.5 - Transport de missatgeria i servei d'encàrrecs, quan l'activitat es realitzi exclusivament amb mitjans de transport propis
 65. Epígraf IAE:933.1 - Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc.
 66. Epígraf IAE:933.9 - Altres activitats d'ensenyament, tals com idiomes tall i confecció, mecanografia, taquigrafia, preparació d'exàmens i oposicones i similars n.c.o.p.
 67. Epígraf IAE:967.2 - Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport
 68. Epígraf IAE:971.1 - Caire, neteja en sec, rentat i planxat de robes fetes i de peces i articles de la llar utilitzats
 69. Epígraf IAE:972.1 - Serveis de perruqueria de senyora i cavaller
 70. Epígraf IAE:972.2 - Salons i instituts de bellesa
 71. Epígraf IAE:973.3 - Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores