Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Activitats incloses en la relació continguda en l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre

Vegeu l'apartat “Activitats incloses a l'exercici 2020 en el mètode d'estimació objectiva"D'aquest Capítol.