Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera (epígrafs IAE:721.1 y 3)

Normativa:Instrucció 2.3.a.3) de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Si el titular disposa d'un únic vehicle, l'índex aplicable és el 0,80.