Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Capítol 8. Rendiments d'activitats econòmiques en estimació objectiva (I) (Activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals)

  1. Concepte i àmbit d'aplicació
  2. Determinació del rendiment net reduït
  3. Determinació del rendiment net reduït total
  4. Cas Pràctic
  5. Apèndix: Rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització aplicables en l'exercici 2021