Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Declaració i tributació dels guanys i pèrdues patrimonials

Normativa: Arts. 44 a 46 de la Llei IRPF

A l'efecte del càlcul de l'impost, les rendes del contribuent, entre les que es troben els guanys i pèrdues patrimonials, han de classificar-se com a renda general o com a renda de l'estalvi i, en conseqüència, aniran a la base imposable general o de l'estalvi.

  1. Guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable general
  2. Guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable de l'estalvi
  3. Especial referència a les subvencions i ajuts públics que es qualifiquen de guany patrimonial