Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

10. Extinció de rendes vitalícies o temporals

Normativa: Art. 37.1.i) Llei  IRPF

El contracte de renda vitalícia o temporal pot definir-se com aquell contracte aleatori que obliga al deutor a pagar una pensió o rèdit anual durant un temps determinat o durant la vida d'una o més persones determinades, a canvi d'un capital en béns mobles o immobles, domini del qual se li transfereix, naturalment, amb la càrrega de la pensió.

En l'extinció de rendes vitalícies o temporals el guany o pèrdua patrimonial es computarà, per a l'obligat al pagament d'aquelles, per diferència entre el valor d'adquisició del capital rebut i la suma de les rendes efectivament satisfetes. Quant al rendista, aquest esgota la seva tributació durant el cobrament de la renda.