Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

1. Transmissions oneroses de valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors de la Unió Europea

Normativa: Art. 37.1.a) Llei  IRPF 

  1. En general: transmissions oneroses de valors cotitzats
  2. Exemple: venda d'accions totalment o parcialment alliberades
  3. Transmissió de drets de subscripció
  4. Transmissió d'accions o participacions adquirides abans del 31 de desembre de 1994
  5. Supòsit especial: adquisició o transmissió pel prestatari de valors homogenis als presos en préstec
  6. Supòsit especial: pagament de dividends mitjançant l'entrega d'accions totalment alliberades