Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Guanys i pèrdues patrimonials que no s'integren en la base imposable de l'IRPF

Per expressa disposició legal, els guanys i pèrdues patrimonials que a continuació se citen no s'integren en la base imposable de l'IRPF i, en conseqüència, no se sotmeten a tributació per aquest impost.

  1. Guanys patrimonials no subjectes a l'IRPF
  2. Guanys patrimonials exempts
  3. Pèrdues patrimonials que no es computen fiscalment com a tals
  4. Exemples