Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Mínim per descendents

Normativa: Arts. 58 i 61 Llei IRPF  i 53 Reglament

  1. Concepte i requisits dels descendents
  2. Quanties aplicables
  3. Condicions per a l'aplicació del mínim per descendents