Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Deduccions per donatius i altres aportacions

Normativa:Arts.68.3, 69.1 Llei IRPF;69.2 Reglament